CO2激光扩束镜

ZnSe扩束镜-透射式扩束镜通常由2片或多片光学元件组成的光学系统,其作用是改变光束尺寸和发散角,低插入损耗,大功率承受能力,透射可见光,可调焦距

 • market@carmanhaas.com
 • 立即购买 在线咨询
  激光扩束镜的倍率即光束直径的放大倍率,从激光器输出的激光束的光斑尺寸和发散角乘积是光学不变量,近似为一定值。当束腰半径扩大x倍时,其发散角相应压缩为原来的1/x,压缩发散角实际就是激光的准直。压缩发散角并不能改善光束质量,光束质量是束腰半径和发散角的乘积;压缩发散角的同时将伴随束腰半径的增加,则光斑尺寸增大。

  ZnSe扩束镜特点:

  激光级CVD硒化锌,寿命长,损伤阈值高超低吸收透过率高

  ZnSe扩束镜优势:

  具备精准扩束倍率,光学像质均达到衍射极限,产品同轴度控制在3‘以内,镜片单面透过率均大于99.8%,损伤阈值最高可承受500W的CO2激光。
  为了方便您的挑选,我们罗列了以下标准产品型号供您参考。如果在以下列表中找不到的规格,我们热诚欢迎您致电我们的销售工程师以获取您所需要的产品规格及报价!
   
  产品名称 产品规格 放大倍数 入射通光口径 出射通光口径 镜筒外径 长度 螺纹连接
  ZnSe扩束镜I BE-9.3-D20:61.7-2.5X 2.5 10 18 25.0 61.7 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-9.3-D20:67.5-3X 3 10 18 25.0 67.5 M22*0.75
  ZnSe扩束镜I BE-9.3-D20:71-4X 4 10 18 37.0 71.0 M22*0.75
  ZnSe扩束镜I BE-9.6-D30:69.3-4X 4 10 28 37.0 69.3 M22*0.75
  ZnSe扩束镜I BE-9.6-D37:74.5-5X 5 10 35 43.0 74.5 M22*0.75
  ZnSe扩束镜I BE-9.3-D30:79-6X 6 10 28 38.0 79.0 M22*0.75
  ZnSe扩束镜I BE-9.3-D35:74.1-8X 8 10 33 42.0 74.1 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D23:33.5-1.5X 1.5 13.5 18 27.0 33.5 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D17:46.5-2X 2 12 15 25.0 46.5 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D22:59.5-2.5X 2.5 11 18 25.0 59.5 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D17:64.5-3X 3 11 15 25.0 64.5 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D1.13:55-3.5X 3.5 11.4 26.2 36.0 55.0 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D17:70.5-4X 4 11 15 25.0 70.5 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D20:72-5X 5 11 18 25.0 72.0 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D25:70.7-5X 5 11 23 34 70.7 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D27:75.7-6X 6 11 25.5 32.0 75.7 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D27:71-8X 8 11 25.5 32.0 71.0 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D30:37-2X-A 2 13.5 27 37.0 37.0 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D30:62.2-2.5X-A 2.5 13.5 27 37.0 62.2 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D30:64.2-3X-A 3 13.5 27 37.0 64.2 M22*0.75
  ZnSe扩束镜 BE-10.6-D17:70-4X-A 4 11 15 25.0 70 M22*0.75
  CO2激光打标